Smutek, H. (2019) „Znaczenie strategii relacyjnych w stymulowaniu innowacyjności”, Horyzonty Wychowania, 17(44), s. 241-250. Dostępne na: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1638 (Udostępniono: 26marzec2023).