Wach, K. (2019) „MOOCs jako otwarte zasoby edukacyjne wspierające edukację dla przedsiębiorczości”, Horyzonty Wychowania, 17(44), s. 209-218. Dostępne na: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1646 (Udostępniono: 6grudzień2022).