Pera, B. (2019) „Kształcenie umiejętności zawodowych w zakresie handlu międzynarodowego wśród studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie”, Horyzonty Wychowania, 17(44), s. 229-240. Dostępne na: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1648 (Udostępniono: 30marzec2023).