Kowalski, M., Pasierbek, W. i Kowalska, E. (2018) „Editorial: Contemporary Discourses in Education”, Horyzonty Wychowania, 17(41), s. 7-8. Dostępne na: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1677 (Udostępniono: 9czerwiec2023).