Pasierbek, W. (2019) „Antropologia immanentno-transcendentalna dialogu i jej implikacje edukacyjne”, Horyzonty Wychowania, 17(44), s. 253-264. Dostępne na: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/1739 (Udostępniono: 30marzec2023).