Sieradzka-Baziur, B. (2021) „Pojęcie wychowawca w tekście «Prawo dziecka do szacunku» Janusza Korczaka”, Horyzonty Wychowania, 20(55), s. 129-133. doi: 10.35765/hw.2156.