Telicki, M. (2022) „Pedagogika pastiszu – co spodobałoby się Ignacemu Loyoli w Nowych wierszach sławnych poetów Grzegorza Uzdańskiego?”, Horyzonty Wychowania, 21(57), s. 51-61. doi: 10.35765/hw.2022.57.07.