Marek, Z. (2022) „Ojcostwo w wychowaniu”, Horyzonty Wychowania, 21(58), s. 45-55. doi: 10.35765/hw.2022.2158.06.