Daszykowska-Tobiasz, J. (2022) „Cierpienie duchowe dziecka w wyniku śmierci rodzica”, Horyzonty Wychowania, 21(58), s. 57-67. doi: 10.35765/hw.2022.2158.07.