Kondzioła-Pich, K. (2022) „Kazania i homilie jako narzędzie kształtowania duchowości dziecka. Pragmatyczne aspekty kontekstu wypowiedzi”, Horyzonty Wychowania, 21(58), s. 33-43. doi: 10.35765/hw.2022.2158.05.