Sieradzka-Baziur, B. (2022) „Rozwój duchowy dziecka w pedagogice Janusza Korczaka”, Horyzonty Wychowania, 21(58), s. 11-21. doi: 10.35765/hw.2022.2158.03.