Sieradzka-Baziur, B. (2022) „Edytorial: Horyzonty duchowości”, Horyzonty Wychowania, 21(58), s. 5. doi: 10.35765/2158.01.