Bochniarz, K. i Witkowska , M. (2022) „Rekonstrukcja historyczna – czy pasja chroni przed uzależnieniem?”, Horyzonty Wychowania, 21(59), s. 123-134. doi: 10.35765/hw.2022.2159.13.