Lewartowska-Zychowicz, M. (2023) „Profilowanie jako narzędzie oswajania obcego na przykładzie wybranych prawicowo i liberalnie zorientowanych tygodników opinii”, Horyzonty Wychowania, 22(61), s. 35-45. doi: 10.35765/hw.2023.2261.05.