Jaglarz, E. i Popiel, A. (2023) „Wybrane aspekty religijności u osób z niepełnosprawnością ruchową ”, Horyzonty Wychowania, 22(61), s. 137-148. doi: 10.35765/hw.2023.2261.13.