Borowska, A. (2023) „Proces badawczy w krytyczno-partycypacyjno- ‑edukacyjnych badaniach w działaniu – rekonesans i dynamiczne cykle działaniowe ”, Horyzonty Wychowania, 22(61), s. 149-159. doi: 10.35765/hw.2023.2261.14.