Karkowska, M. (2023) „ Ciało naznaczone biograficznie -ślady, świadectwa i transgresje”, Horyzonty Wychowania, 22(62), s. 31-40. doi: 10.35765/hw.2023.2262.05.