Sztobryn-Bochomulska, J. (2023) „O potrzebie przygotowania nauczycieli do bycia z dziećmi i młodzieżą doświadczonymi kryzysem lub traumą”, Horyzonty Wychowania, 22(62), s. 107-117. doi: 10.35765/hw.2023.2262.12.