Walczak, A. (2023) „Edytorial: Cielesność i podmiot”, Horyzonty Wychowania, 22(62), s. 7. doi: 10.35765/hw.2023.2262.02.