Kmiecik-Jusięga, K. (2023) „Cele logoprofilaktyki, nowej koncepcji zapobiegania zachowaniom ryzykownym młodzieży. Założenia teoretyczne ”, Horyzonty Wychowania, 22(62), s. 121-130. doi: 10.35765/hw.2023.2262.13.