Pawlak, J. (2014) „Wzmacnianie poczucia podmiotowości studentów jako czynnik sprzyjający kształtowaniu postaw przedsiębiorczych”, Horyzonty Wychowania, 13(28), s. 157-169. Dostępne na: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/29 (Udostępniono: 27maj2023).