Sieradzka-Baziur, B. (2015) „Zarys metodyki pracy mediatora w sprawach cywilnych, red. naukowa Aneta M. Arkuszewska, Jerzy Plis, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014, ss. 221.”, Horyzonty Wychowania, 13(27), s. 167-169. Dostępne na: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/297 (Udostępniono: 27styczeń2023).