D’Ambrosio, R. (2011) „La politica tra sicurezze e paure”, Horyzonty Wychowania, 10(19), s. 11-24. Dostępne na: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/307 (Udostępniono: 3grudzień2023).