Sieradzka-Baziur, B. (2011) „Lęki "homo loquens" i "homo scribens"”, Horyzonty Wychowania, 10(19), s. 125-148. Dostępne na: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/314 (Udostępniono: 15lipiec2024).