Sajdera, J. (2011) „Społeczny kontekst edukacji w okresie dzieciństwa”, Horyzonty Wychowania, 10(19), s. 232-239. Dostępne na: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/320 (Udostępniono: 15lipiec2024).