Taboł, S. (2010) „Lęki o wychowanie”, Horyzonty Wychowania, 9(18), s. 239-247. Dostępne na: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/347 (Udostępniono: 15lipiec2024).