Pasierbek, W. (2010) „Editorial: From rationality to emotionality”, Horyzonty Wychowania, 9(17), s. 7. Dostępne na: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/353 (Udostępniono: 27maj2023).