Pasierbek, W. (2009) „Edytorial: Moc i niemoc myślenia”, Horyzonty Wychowania, 8(16), s. 5-7. Dostępne na: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/373 (Udostępniono: 27maj2023).