Pasierbek, W. (2009) „Editorial: The strenghts and weaknesses of thinking”, Horyzonty Wychowania, 8(16), s. 9-11. Dostępne na: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/374 (Udostępniono: 27maj2023).