Solińska, U. (2014) „Kształtowanie postawy przedsiębiorczości wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych jako przygotowanie do aktywności na rynku pracy”, Horyzonty Wychowania, 13(28), s. 303-316. Dostępne na: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/38 (Udostępniono: 3grudzień2023).