Myjak, T. (2016) „Czynniki kształtujące aspiracje zawodowe młodzieży akademickiej w Nowym Sączu w kontekście wyzwań globalnego rynku pracy”, Horyzonty Wychowania, 15(35), s. 217-231. Dostępne na: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/524 (Udostępniono: 24marzec2023).