Popczyk, W. (2016) „Rola systemu oświaty w kreowaniu warunków rozwoju gospodarki opartej na wiedzy w Polsce”, Horyzonty Wychowania, 15(34), s. 103-121. Dostępne na: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/552 (Udostępniono: 30marzec2023).