Wiśniewska, D. M. (2016) „Kształtowanie postaw przedsiębiorczych wśród studentów – efekty, możliwości i trudności.”, Horyzonty Wychowania, 15(34), s. 157-173. Dostępne na: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/586 (Udostępniono: 29marzec2023).