Lubacha-Sember, J. (2016) „Główne nurty i kierunki badań nad przedsiębiorczością kobiet”, Horyzonty Wychowania, 15(34), s. 343-360. Dostępne na: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/591 (Udostępniono: 30marzec2023).