Safin, K. i Pluta, J. (2016) „Przedsiębiorczość ludzi młodych i ścieżki karier. Stan, uwarunkowania, konsekwencje”, Horyzonty Wychowania, 15(34), s. 67-86. Dostępne na: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/592 (Udostępniono: 29marzec2023).