Wronowska, G. (2016) „Rola rynku pracy i uczelni w procesie kształtowania przedsiębiorczych postaw studentów w przygotowaniu do tranzycji”, Horyzonty Wychowania, 15(35), s. 199-215. Dostępne na: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/603 (Udostępniono: 31styczeń2023).