Dziewońska, E. (2016) „WYBRANE ASPEKTY KSZTAŁCENIA KOMPETENCJI MIĘKKICH NA PRZYKŁADZIE ABSOLWENTÓW KIERUNKU KOSMETOLOGIA”, Horyzonty Wychowania, 15(34), s. 211-229. Dostępne na: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/622 (Udostępniono: 30marzec2023).