Wach, K. (2016) „Edukacja w zakresie przedsiębiorczości: potencjał dydaktyczny polskich uniwersytetów”, Horyzonty Wychowania, 15(35), s. 11-27. Dostępne na: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/638 (Udostępniono: 27styczeń2023).