Łuczka, T. i Rembiasz, M. (2016) „Badanie postaw przedsiębiorczych studentów – wybrane aspekty teoretyczne i empiryczne”, Horyzonty Wychowania, 15(34), s. 27-47. Dostępne na: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/754 (Udostępniono: 26marzec2023).