Zysk, W. (2016) „Uniwersytet czy uczelnia zawodowa? Uwagi o nauczaniu sprzedaży”, Horyzonty Wychowania, 15(35), s. 335-344. Dostępne na: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/763 (Udostępniono: 30marzec2023).