Żur, A. (2016) „Edukacja spersonalizowana a rozwijanie potrzebnych współcześnie kompetencji społecznych wśród studentów uczelni wyższych”, Horyzonty Wychowania, 15(34), s. 137-155. Dostępne na: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/802 (Udostępniono: 30marzec2023).