Kosała, M. (2016) „Edukacja przedsiębiorczości - analiza tendencji, metod i narzędzi w zakresie nauczania przedsiębiorczości w środowisku akademickim”, Horyzonty Wychowania, 15(34), s. 49-66. Dostępne na: https://horyzontywychowania.ignatianum.edu.pl/HW/article/view/820 (Udostępniono: 30marzec2023).