[1]
W. Popczyk, „Kompetencje i motywacje studentów zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego”, HW, t. 17, nr 42, s. 219-226, wrz. 2018.