[1]
D. Wiśniewska, „Przedsiębiorczość uczelni w kontekście zmian Ustawy o szkolnictwie wyższym (Ustawa 2.0)”, HW, t. 17, nr 44, s. 83-92, mar. 2019.