[1]
K. Łobacz i P. Głodek, „Rozwój kapitału ludzkiego poprzez działania przedsiębiorcze: znaczenie przedsiębiorczości akademickiej”, HW, t. 17, nr 44, s. 167-177, mar. 2019.