[1]
B. A. Grabińska, „Sytuacja zawodowa absolwentów wyższych uczelni ekonomicznych wchodzących na rynek pracy w świetle zmian w finansowaniu szkolnictwa wyższego w Polsce”, HW, t. 17, nr 44, s. 155-166, mar. 2019.