[1]
T. Pindór, „Kształcenie studentów uczelni technicznej z wykorzystaniem aktywnych metod rozwoju przedsiębiorczości oraz innowacyjności”, HW, t. 17, nr 44, s. 103-112, mar. 2019.