[1]
J. Sajdera, „Mobilność edukacyjna przejawem motywów przedsiębiorczych w doświadczeniach właścicielek niepublicznych placówek edukacyjnych”, HW, t. 17, nr 44, s. 145-154, mar. 2019.