[1]
J. Korpysa, „Wpływ metody wykorzystywanych w edukacji przedsiębiorczej na proces tworzenia startupów – wyniki badań”, HW, t. 17, nr 44, s. 125-134, mar. 2019.