[1]
M. Adamczyk, „Profil wykształcenia ekonomicznego a skłonność do podejmowania ryzyka”, HW, t. 17, nr 44, s. 113-123, mar. 2019.